Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Przemoc w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny i aktualności

  Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań powołanych podmiotów w jego skład, a w szczególności:

* diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
* podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
* inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
* rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
* inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemocw rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,  ZI może tworzyć grupy robocze składające się z przedstawicieli podmiotów bezpośrednio wspierających ofiarę przemocy w rodzinie.

Przewodniczącym  Zespołu Interdyscyplinarnego  jest  Bogusława Szopa,  z-ca przewodniczącego          sekretarz  Anna Jaskulska.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kostomłoty:

1)   Danuta Basińska   -  przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Karczycach,  

2)   Marek Bednarz   -  przedstawiciel Posterunku Policji w Kostomłotach,

3)   Jadwiga  Frydryk  -  przedstawiciel Szkoły Podstawowej  w Kostomłotach,

4)   Anna Jaskulska   -  przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej w Kostomłotach, 

5)  Aneta Wilk  -  przedstawiciel Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach,

6)  Marzanna Krzyżak - przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach,

7)  Beata  Mamczarz  -  przedstawiciel Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,

9)   Dorota Strzelecka  - Przedstawiciel  Gminnego Ośrodka Kultury  w Kostomłotach,

10) Bogusława Szopa  -  przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kostomłotach,

11) Urszula Wilańska  - Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej,

12) Małgorzata Żałobnik  -  przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Mieczkowie.


*  Rada Gminy w Kostomłotach  przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie, w gminie Kostomłoty na lata 2016-2021. 

Wszelkie działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oparte są na Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218. 


Telefon interwencyjno-informacyjny w ramach znanego już numeru „Niebieskiej Linii”
0 800 12 00 02.
będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Obsługę infolinii prowadzić będą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, którzy na mocy Porozumienia, po uzyskaniu informacji o zachowaniach przemocowych sprawcy wobec członków rodziny, mają obowiązek przekazywania ich właściwym służbom, w tym Policji, a także oferować osobie pokrzywdzonej wszelką niezbędną pomoc, zarówno psychologiczną, prawną, jak i interwencyjną.  

Numery Ważnych Infolinii:
Komenda Główna Policji w Warszawie - 0 800 120 226

 ( codziennie w godz. 8.00 -22.00)

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - 0 800 283 107

Ogólnopolski Telefon Zaufania - 0 801 199 9990

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - "Niebieska Linia" - 0 800 120 002 czynny całą dobę

"Pomarańczowa Linia"- pomaga rodzicom, których dzieci piją - 801 140 068


*     Prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

art. 207 § 1 k.k. – znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

art. 191 § 1 k.k. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.

art. 197 § 1 k.k. – kto przemocą lub groźbą bezprawną lub postępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

art. 209 § 1 k.k. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

 * ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

** ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.

 

AKTUALNOŚCI:

Konferencja poświęcona procedurze Niebieskiej Karty i problematyce przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 02.12.2022

W dniu 22 listopada 2022 r. Zespół Interdyscyplinarny wraz ze Szkołą Podstawową w Kostomłotach  zorganizował  konferencję dla dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli, ZI i pracowników pomocy społecznej  poświęconą procedurze...

czytaj dalej na temat: Konferencja poświęcona procedurze Niebieskiej Karty i problematyce przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa instytucji pomocowych dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 02.08.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach udostępnia bazę podmiotów, które świadczą pomoc dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. 
czytaj dalej na temat: Baza teleadresowa instytucji pomocowych dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa instytucji pomocowych dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie

Utworzono dnia 29.07.2021

Poniżej załączamy wykazy instytucji wspierających osoby i rodziny doświadczające przemocy w rodzinie.

Hejt wśród dzieci i młodzieży

Utworzono dnia 08.02.2021

Mowa nienawiści coraz częściej dotyka nasze dzieci, z którymi nie potrafią sobie pomóc, a często przeradza się w przemoc, na którą nie dajemy przyzwolenia.  Spot filmowy z linkiem  poniżej  wykonany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej...

czytaj dalej na temat: Hejt wśród dzieci i młodzieży

Na czym polega procedura Niebieskiej Karty

Utworzono dnia 08.09.2020

Aby wyjaśnić na czym polega procedura Niebieskiej Karty w załączniku do artykułu przedstawiamy Państwu informację w formie ulotki. Mamy nadzieję, że informacja ta pomoże wielu osobom doświadczającym przemocy podjąć właściwą decyzję. 

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

Utworzono dnia 08.09.2020

Poniżej w załączniku przedstawiamy w bardzo czytelny sposób na co zwracać uwagę w sytuacji przemocy w rodzinie, jak się zachować i gdzie prosić o pomoc.

czytaj dalej na temat: Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny