Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gopskostomloty.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • część zdjęć posiada opisy w formie tekstu
  • dokumety są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Jaskulska, adres poczty elektronicznej socjalni@gopskostomloty.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713980773 lub 713170261 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty   znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym bez windy.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bez schodów.

Dla osób na wózkach dostępny jest tyko korytarz i pomieszczenia na parterze, które obsługują interesantów. W budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na końcu korytarza po lewej stronie, z brakiem możliwości wjazdu wózkiem.

Przed budynkiem znajduje sie miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszelkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumacza języka migowego.

Dzienny Dom Senior+ w Osieku 15            -   budynek dwukondygnacyjny

Do budynku prowadzą dwa wejścia po obu stronach budynku,  do głównego wejścia prowadzą schody, natomiast drugie wejscie jest dostosowane dla osób na wózkach bez barier. 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na korytarzu. Natomiast na pierwsze piętro prowadzą schody z platformą przyschodową. W budynku nie ma windy.

Toaleta z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem aneksu kuchennego)  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny