Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kostomłoty

Średzka 10a, 55-311 Kostomłoty

 

Zarządzenia

Załączniki:

Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Utworzono dnia 13.02.2023, 13:54

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 14.10.2022, 08:31

Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie wykoryzstania dnia wolnego przez pracowników GOPS za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022r.

Utworzono dnia 31.12.2021, 07:40

Zarządzenie Kierownika GOPS z dnia 15.12.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Utworzono dnia 15.12.2021, 09:16

Zarządzenie Nr 7/2021 kierownika GOPS z dnia 15.12.2021 w sprawie wykorzystania dnia wolnego przez pracowników GOPS za święto 25 grudnia 2021

Utworzono dnia 15.12.2021, 08:45

Zarządzenie nr 6/2021 Kierpwnika GOPS w sprawie zmiany terminy wynagrodzenia dla pracowników w grudniu 2021

Utworzono dnia 15.12.2021, 09:00

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Utworzono dnia 28.10.2021, 09:37

Zarządzenie nr 3.2021 Kierownika GOPS w sprawie wrowadzenia regulaminu oceny okresowej pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych i pracowników socjalnych w GOPS Kostomłoty

Utworzono dnia 13.10.2021, 13:45

Zarządzenie Nr 2.2021 w sprawie dodatkowego dnia wolnego za święto 1 maja 2021

Utworzono dnia 13.10.2021, 13:43

Zarządzenie Nr 1.2021 Kierownika GOPS w sprawie określenia ramowych procedur udzielania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

Utworzono dnia 13.10.2021, 13:42

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 08:19

Zarządzenie Nr 11/2020 Kierownika GOPS z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego przez pracowników GOPS Kostomłoty za święto 26 grudnia 2020r

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:51

Zarządzenie Nr 10 Kierownika GOPS z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników.

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:29

Zarządzenie Nr 9 Kierownika GOPS w Kostomłotach z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dla pracowników GOPS w Kostomłotach dotyczącą zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia/zachorowania na Sars cov-2

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:26

Zarządzenie Nr 8/2020 Kierownika GOPS z dnia 3 listopada 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania komputerów przenośnych

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:21

Zarządzenie Nr 7/2020 Kierownika GOPS z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników GOPS w Kostomłotach

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:18

Zarzadzenie nr 6/2020 Kierownika GOPS w Kostomłotach z dnia 23 października 2020 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu "Wspieraj seniora" przez pracowników GOPS Kostomłoty

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:15

Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika GOPS w Kostomłotach z dnia 23.10.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania pracownikó GOPS w Kostomłotach

Utworzono dnia 09.12.2020, 14:13

Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika GOPS w Kostomłotach z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania zespołu pracowników do opracowania programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Kostomłoty

Utworzono dnia 09.12.2020, 13:59

Zarzadzenie Nr 3/2020 Kierwonika GOPS z dnia 30 września w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Utworzono dnia 09.12.2020, 13:56

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierwonika GOPS z dnia 7 września 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego GOPS w Kostomłotach

Utworzono dnia 09.12.2020, 13:52

Zarządzenie nr 1/2020 Kierownika GOPS w Kostomłotach z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Utworzono dnia 09.12.2020, 13:48

Zarządzenie nr 12/2015 w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 12:59

Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 13:14

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie zarządzania ryzykiem w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 09:45

Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów dla GOPS, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Utworzono dnia 25.11.2022, 13:29

Zarządzenie nr 09/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu równego traktowania w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 10:15

Zarządzenie nr 8/14 w sprawie wprowadzenia instrukcji Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 10:04

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 09:04

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie zasad planowania szkoleń w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 10:24

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów

Utworzono dnia 25.11.2022, 09:53

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 12:51

Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w GOPS

Utworzono dnia 25.11.2022, 09:24

Zarządzenie nr 2.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Utworzono dnia 25.11.2022, 10:38

Informacje

Liczba wyświetleń: 1366
Utworzono dnia: 27.02.2020

Historia publikacji

  • 13.02.2023 13:54, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  • 25.11.2022 13:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie nr 9/2015 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów dla GOPS, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
  • 25.11.2022 13:14, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w GOPS